Cysylltiadau

Gwasanaethau Cymru

Sgrinio

Cyrff a sefydliadau eraill

YMWADIAD: Ysgrifennwyd y rhestr hon at bwrpas addysgol yn unig, ac ni ellir ei defnyddio er mwyn diagnosio neu drin problem iechyd neu afiechyd. Os oes gennych neu eich bod yn ofni bod gennych broblem iechyd, dylech ymgynghori ‚'ch meddyg. Ni ellir derbyn cyfrifoldeb am wybodaeth ar unrhyw dudalennau cysylltiol, darllenwch ymwadiad y darparwr ei hun lle y bo'n berthnasol. Nid yw cael ei gynnwys yn yr arweiniad hwn mewn unrhyw ffordd yn awgrymu cymeradwyaeth i unrhyw sefydliad arbennig neu ddeunydd cysylltiol.